Sunday, 3 July 2011

Hukum Berdemonstrasi

-Hukum Demonstrasi tiada nas dalam Al-Quran dan Assunnah.

-Mengikut pandangan Yusuf Al-Qardhawi,demonstrasi dibolehkan oleh syarak.(ditambah oleh Pensyarah/Ustaz dari Jordan 4 syarat.)

1)Tidak merosakkan harta benda.
2)Tidak menghalang lalu lintas.
3)Tidak bercampur lelaki dan perempuan.
4)Tidak mengibarkan sepanduk yang tidak menepati syarak(seperti:Slogan 'Hidup Arab'[bersifat perkauman])


Gmbr Hiasan
'Suara ramai itu lebih didengari dari suara seorang'
'Allahu Alam'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...