Monday, 7 March 2011

Pentingnya Takbiratul Ihram


Riwayat Abdurrazaq dari mujahid Katanya,"Saya mendengar salah seorang dari para sahabat (saya tidak tahu namanya,yang pasti ia ikut dalam perang badar)ia berkata kepada anaknya,'Apakah kau ikut berjemaah bersama kami?'Anakna menjawab,'Ya!'Ia bertanya lagi,'Apakah kau mendapat takbiratul ihram?'Anaknya menjawab,'Tidak!'Ia berkata,'Takbiratul ihram yang kau lewatkan itu lebih baik dibandingkan seratus unta bermata hitam'(musshannaf Abdurrazaq I:528-529)

Takbiratul ihram yang dimaksudkan ialah takbiratul ihram bersama imam(semasa imam masih rakat pertama)

Unta bermata hitam merupakan unta yang berkualiti tinggi dan bermutu.Untuk menunjukkan pentingnya takbiratul ihram,kita akan anggarkan seekor unta berharga RM7000.

RM7000X100=RM700 000

Kesimpulannya:Takbiratul ihram lebih baik berbanding RM700 000.Betapa besarnya takbiratul ihram bersama imam.
Sumber

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...